text size

Isus im jednostavno odgovori:Idite i kažite toj lisici…

Top comments

{{ annotation.praises_count }} Likes
{{ annotation.creator_alias }}
{{ annotation.creator_score }}

There are no comments yet. Be the first to start comment or request an explanation.

Idite i kažite toj lisici… Crkvasrp. 17, 20150 498 Neki farizeji, vjerojatno neiskreni u svojim motivima, približili su se Isusu kako bi ga upozorili da odmah mora bježati: “Otiđi, otputuj odavde jer te Herod hoće ubiti.“Idite i kažite toj lisici: Evo, izgonim đavle i liječim danas i sutra, a treći dan dovršujem. (Luka 13, 32)Sigurno je Isus imao više na umu od samo sljedeća tri dana. Očito je govorio o Vazmenom otajstvu, o svojoj muci, smrti i uskrsnuću. Isus zapravo govori kako će svatko tko mu prijeti da će ga ubiti, tako samo produbiti svoju vlastitu zloću i moć, što će dovesti do ispunjenja Njegove svrhe. Ne postoji način da Herod ili farizeji ili sam Sotona mogu pobijediti, jer i u pobjedi, oni gube. To vrijedi za sve one koje biraju tamu umjesto svjetla. Bez obzira koliko je tama duboka, zora neminovno dolazi i razgoni mrak. Tama ne može pobijediti. Sveto pismo nam govori- „i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze“. (Ivan 1, 4- 5) I dok Uskrsna nedjelja očituje Isusov trijumf, čak i Veliki petak i Velika subota već manifestiraju njegovu veliku pobjedu.Da, zlo ima svoj dan, ali Riječ Gospodnja ostaje dovijeka. Jedan od psalama kaže:Vidjeh obijesna zlotvora gdje se k’o cedar krošnjat širi. Prođoh, i gle – nema ga više; potražih ga i ne nađoh. (Psalam 37, 35-36)Crkva je nadživjela sve svoje protivnike, a njezina povijest seže daleko izvan dvije tisuće godina- u baštinu Božjeg naroda Izraela. I unatoč svim pokušaju ismijavanja, negiranja ili redefiniranja Božje Riječi, njegova Riječ- obećanje Abrahamu, njegove Riječi sa Sinaja, njegove riječi iz Propovijedi na gori i njegove riječi po apostolima- traju do današnjeg dana.Carstva su došla i prošla, zle filozofije i progonitelji su se uzdigli na vlast pa pali– sve u vrijeme Crkve. Tu smo još uvijek, a njih više nema. A oni koji su danas na vlasti, koji nas ismijavaju, koji govore da je naše vrijeme prošlo– kada i oni odu, mi ćemo još uvijek biti ovdje. Da ponovimo Isusove riječi Herodu koji mu je prijetio:Idite i kažite toj lisici: Evo, izgonim đavle i liječim danas i sutra, a treći dan dovršujem. (Luka 13, 32)I ovim riječima Gospodin nam dekodira povijest. Nije važno koliko se loše osjećamo zbog ove ili one vijesti. Nije bitno koliko se svijet i đavao možda žele naslađivati zbog prividne pobjede. Na kraju, Gospodin drži karte i kuća, njegova kuća, uvijek pobjeđuje.Istina je. Čitajte povijest. Ne strahujte zbog zloga i njegovog prividnog uspjeha. Isus je pobijedio, a njegova pobjeda nam se neprestano pokazuje. Ne dopustite da vam đavao laže. Ne dopustite da vas prevari.Mi smo blagoslovljeni jer znamo kako priča završava. Isus pobjeđuje. A ako ostanemo s njim, i mi ćemo na kraju pobijediti. Tako piše na zadnjoj stranici Biblije:»Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad! Vani pak ostaju psi i vračari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i čini laž.Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.« I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« I tko ovo čuje, neka rekne: »Dođi!« (Otkrivenje 22, 12-17)Da, dođi Gospodine Isuse! U međuvremenu, idite i kažite toj lisici …. Do Not Be Afraid, For Evil Cannot Withstand the Power of Jesus Evil, no matter how powerful it seems, cannot stand. It will ultimately self-destruct and be overcome by the Light."Jesus Tempted" by Carl Heinrich Bloch. Public domain from Wikimedia Commons.Some Pharisees, likely disingenuous in their motives, approach Jesus to warn him that he needs to leave immediately: Go away, leave this area because Herod wants to kill you. Jesus says simply:Go and tell that fox, ‘Behold, I cast out demons and I perform healings today and tomorrow, and on the third day I accomplish my purpose.' (Luke 13:32)Surely Jesus has more in mind here than the next three days on the calendar. He’s obviously speaking of the Paschal mystery, of his passion, death and Resurrection. He is saying in effect, to any who would threaten to kill him, that in so doing, they serve only to undermine their own wickedness and power, and to cause him to fulfill his own purposes. There is no way that Herod—or the Pharisees, or Satan himself—can win, for in winning, they lose.So also for all who would align themselves with the darkness rather than the Light. For no matter how deep the darkness, the dawn inevitably comes and scatters the darkness. The darkness cannot win. Scripture says, The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. (John 1:5)Evil, no matter how powerful it seems, cannot stand. It will ultimately self-destruct and be overcome by the Light. No matter how awful Good Friday seemed to those first disciples, Jesus was at that very moment accomplishing his purpose of casting out demons and bringing healing in that very act of suffering. And his apparent disappearance into death, and down into the place of the dead, was only for the purposes of turning out the Devil’s trophy room, and bringing life into the place of the dead, and healing to the deep wounds caused by sin. And while Resurrection Sunday manifested an obvious triumph of Jesus, even Good Friday and Holy Saturday were already manifesting his great victory. Yes, evil has its day, but the Word of the Lord remains forever. One of the Psalms says:I have seen the wicked triumphant, towering like a cedar of Lebanon. I passed by again; he was gone. I searched; he was nowhere to be found. (Psalm 37:35-36) Do not glamorize evil, nor inordinately fear its passing power. Rather, soberly confront it, and resist its evil demands. But do not fear it. No, evil cannot stand. To fear it inordinately is to miss both Scripture’s lesson and history’s lesson. At the end of the day, evil does not last. What does last is God’s holy Word and his Church. The Church has outlived every one of her opponents, and her history extends far beyond two thousand years into the heritage of God’s people Israel. And despite every attempt to ridicule, reduce and redefine God’s Word, his Word—his promise to Abraham, his Word from Sinai, his Word from the Sermon the Mount and his Word through his Apostles—persists and rings through to this day. Empires have come and gone, wicked philosophies risen and diminished, scoffers and persecutors arrived and departed, all in the age of the Church. And here we are, and they have gone. And those who claim power now, and laugh at us and say our day is done, or call us hateful and make other untruthful claims—when they are gone, we will still be here.Yes, listen again to the Word of Jesus to Herod who threatened him: Go tell that fox, ‘Behold, I cast out demons and I perform healings today and tomorrow, and on the third day I accomplish my purpose. (Luke 13:32) And by these words the Lord decodes history for us. It doesn’t matter how we might wish to obsess over this loss or that apparent defeat. It doesn’t matter how the world and Devil might wish to gloat over an apparent victory. In the end, the Lord holds the cards, and the house, his House, always wins.It is true. Read history. Do not admire evil or fear its apparent ascendance. Jesus has won, and his victory is shown time and time again. Don’t let the Devil fake you out. Do not be deceived, for evil cannot stand. The Devil is a liar. We are blessed to know the end of the story. Jesus wins. And if we stay with him, we will win through to the end. It’s right there on the final page of the Bible: Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters and everyone who loves and practices falsehood. “I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star.” The Spirit and the bride say, “Come!” (Revelation 22:12-17) Yes, come Lord Jesus! Meanwhile, Go tell that fox….