text size

Top comments

{{ annotation.praises_count }} Likes
{{ annotation.creator_alias }}
{{ annotation.creator_score }}

There are no comments yet. Be the first to start comment or request an explanation.

The Next Pontificate I will be honest about this: there are elements of Pope Francis' public manner which are not as much to my personal taste as were the (two very different) styles of his two predecessors.But my tastes are an irrelevance. No pope is ever equally to the taste of everybody; and Catholics are under no obligation to go around pretending otherwise. The Catholic Church is not a Stalinist tyranny in which whoever is currently the Party's General Secretary has to be unconditionally idolised and all the old photographs have been airbrushed and Clio herself has had a face-transplant. What worries me is something rather more substantial. Remember what happened after Vatican II. An idea of the Council grew up, sometimes called the Spirit of the Council. This idea bore little .... correction, it bore no ... relationship to what the Council had actually taught and mandated. But there are people, there are journalists, who, never having read the acta of the Council, believe otherwise. Recently, the Wall Street Journal informed us that the Council had taught that the Old Covenant had not been superseded in Christ. Ordinary Catholics will tell you that the Council ordered worship to be in the the vernacular, and sanctuaries to be reordered. All that.All of that is the purest moonshine. But it is that moonshine which holds centre-stage, so that post-Conciliar popes (from Blessed Paul VI onwards) have been criticised for "trying to reverse the Council", when their actions have simply been directed to maintaining the Council, to securing a rereading (or first reading!) of its texts, and to elucidating the hermeneutic according to which it should be understood. Enemies of the Faith have no interest in understanding this, and stoutly maintain that false and lying image of Vatican II which they themselves, upon instructions from their Masters Below, created and have so sedulously fostered.When our present Holy Father abdicates or dies, it is my fear that something very similar will happen. Pope Francis has been thoroughly open about the fact that he is a "loyal Son of the Church"; he has notably upheld her teaching in areas in which the World most virulently detests her, such as Abortion and Marriage and the relationship between the Sacrament of Order and Women. Indeed: his expression of the Tradition is ignored by the Media. And this is partly because he has a deft manner of not being 'in-your-face' in dealing with the World. I suspect he feels that a vision of prelates wagging disappoving fingers at the World conforms to an image and expectation which the World has of the Church, so that it acts as an immediate turn-off. That, probably, is why his expressions of orthodoxy so rarely coincide with some major 'news-story' about the World rejecting the Christian Way. Some Catholics criticise him for this: but it seems to me at least prudentially arguable that he is right. Condemnations, indeed, seem to have done little to turn back the tide; Francis may be sensible in adopting his rather more wily approach. But, whether he is or is not, it remains true that he has staunchly maintained the Church's moral teaching, over and over again, and without ambiguities.My greatest worry is this. After the present pontificate, the Wolves, the Christ-hating journalists, the unfaithful priests, will forget, suppress, Pope Francis' actual record of impeccable ecclesial fidelity and orthodoxy. Just as the Evil One promoted a false image of the Council, so he will present a false image of Pope Francis as someone who "refused to condemn", someone who "had no problems" with divorce and homosexuality and the other aberrances of the Zeitgeist; a "soft" and "humble" and "loving" and "merciful" pope.And just as the false image of Vatican II has dogged and hampered the life of the Church for more than half a century, so the false image of Pope Francis will dog the footsteps of his successors. They will, whatever they do, be accused of "trying to put the clock back to before good Pope Francis". A totally falsified picture, a completely unhistorical "Pope Francis", will unceasingly be brandished to harrass future popes and to impede their ministry and to hold at bay the sweet breath of the Holy Spirit. The Ecclesia Militans will struggle on in via weighed down by yet another foul hobgoblin upon her back.I do not know what you and I can do about this problem. But I think a starting point must be an awareness of it.Do you think that it may soon perhaps be the time for a black African pope? Either that, or someone who knows his way around curial Rome? Posljedice medijskih manipulacija Franjinim pontifikatom Papa Franjosrp. 10, 20150 674 Na svom blogu Fr Hunwick’s Mutual Enrichment vlč. John Hunwick razmatra o medijskim manipulacijama pontifikatom papa Franje te posljedicama koje bi ovo moglo imati po njegovog nasljednika. Pa prenosimo najzanimljivije dijelove: Sjećate se što se dogodilo nakon Drugog vatikanskog sabora? Pojavila se ideja o koncilu, ponekad zvana Duh Koncila.Ova ideja je imala malo toga zajedničkog s onim što je Koncil zapravo učio. Ali, postoje ljudi, pogotovo novinari, koji misle drugačije iako nikad nisu pročitali nijedan dokument koji je proizašao sa tog istog Sabora. Nažalost, vrlo često ono što novinari pišu diktira javno mnijenje pa su tako sve postkoncilske pape (od blaženog Pavla VI. nadalje) bile kritizirane zbog “pokušaja miniranja koncila“, onda kada su njihovi postupci jednostavno bili usmjereni na održavanje koncila, ili su pozivali na ponovno čitanje (ili prvo čitanje!) koncilskih tekstova i rasvjetljavanje hermeneutike prema kojoj ga treba shvatiti. Neprijatelje vjere ove činjenice ne zanimaju i čvrsto se drže svoje lažne slike Drugog vatikanskog koju su i sami, po uputama svojih gospodara stvarali i pažljivo održavali.Kada naš Sveti Otac jednog dana abdicira ili umre, strah me je da će se dogoditi nešto vrlo slično.Papa Franjo je jasno govorio o tome kako je “lojalni Sin Crkve“; on je potvrdio njezin nauk u područjima u kojima ga Svijet najviše mrzi, kao što su pobačaj i brak te odnos između sakramenta svetog reda i žena. Doista: njegov stav prema pravovjerju je potpuno zanemaren od strane medija. A to je dijelom i zato što on ima spretan način kako ne biti konfliktan kada se suočava sa svijetom.Pretpostavljam da osjeća kako slika prelata koji prijeteći maše prstom prema svijetu samo odgovara onoj slici koju svijet očekuje od Crkve, tako da djeluje kao turn-off. Zato se, vjerojatno, njegovi izrazi pravovjerja tako rijetko podudaraju sa glavnim vijestima dana. Neki katolici ga kritiziraju zbog toga, ali čini mi se da je Papa možda i u pravu. Osude, izgleda, nisu puno učinile kako bi zaustavile plimu; pa je možda i pametno što je Franjo izabrao ovakav pristup. No, u pravu ili ne, ostaje istina da on čvrsto podržava moralni nauk Crkve, iznova i iznova, i bez nejasnoća.No moja najveća briga je ova. Nakon ovog pontifikata, vukovi, novinari Kristo-mrzitelji, nevjerni svećenici…, zaboravit će, istisnuti papa Franjinu stvarnu besprijekornu vjernost Crkvi, i baš kao što je Zli promovirao lažnu sliku Koncila, tako će predstavljati lažnu sliku pape Franje – sliku pape koji je “odbio suditi”, pape koji “nije imao problema” s razvodom i homoseksualnošću i ostale gluposti Zeitgeista; dakle “blag” i “ponizan”, “pun ljubavi” i “milosrdan” papa.I baš kao što je lažna slika Drugog vatikanskog uporno ometala život Crkve više od pola stoljeća, tako bi i lažna slika pape Franje mogla ometati njegovog nasljednika. On će, bez obzira što činio, biti optužen za “pokušaj vračanje Crkve u vrijeme prije dobrog pape Franje“. Potpuno falsificirane slike, potpuno nepovijesnog “Pape Franje”, neprestano će se spominjati kako bi spriječili buduće pape u njihovoj službi i držali na odstojanju slatki dah Duha Svetoga. Ecclesia Militans će se i dalje boriti, ionako preopterećena, s još jednim baukom na leđima. Ne znam što bi se moglo učiniti po ovom pitanju, ali mislim da prvi korak treba biti svjesnost ovakvog scenarija.Mislite li da je možda vrijeme za crnog papu iz Afrike? Ili to, ili netko tko se jako dobro snalazi u Rimskoj kuriji? REĐENJE MITROPOLITA HPC-HRVATSKE PRAVOSLAVNE CRKVA BIT ĆE 22.KOLOVOZA 2015 U RUMUNJSKOJ Novoizabrani Episkop HPC za RH i iseljeništvo. Arhimandrita Otac Bonifacije,Ocsb: "Mi smo Hrvati pravoslavci i nismo Srbi"! Hvaljen Isus i Marija & Slava Isusu Kristu +++ Dragi vjernici, simpatizeri i prijatelji ,,Hrvatske Pravoslavne Crkve-HPC " i Novoizabranog Episkopa (biskupa) Vladyke Bonifacija,Ocsb: Hrvatska Pravoslavna CRKVA koja promiče konzervativno-kršćanske i HRVATSKE nacionalne vrijednosti integralnog hrvatstva (Domovine i dijaspore). HPC još nitko ne financira članarinom, dragovoljnim prilozima, donacijama. Molimo sve domoljubne građane kojima je na srcu Hrvatska i njene kršćanske vrijednosti, da dobrovoljnim prilozima podupru HPC. … MOLIMO SVE VAS jer smo pred povijesnim događajem: svetim ređenjem prvog Hrvata i hrvatskog dragovoljca (DDR/Rakitje 1990/91 ) za episkopa- biskupa ,,Hrvatske Pravoslavne Crkve" koje će se održati: 22. kolovoza 2015.Ovoj velikoj svečanosti prisustvovat će više naših prijatelja episkopa-biskupa iz drugih prijateljskih pravoslavnih crkvi! Da bi ostvarili ovoj veliki Hrvatski događaj, novoizabranom episkopu- biskupu, nužno je sljedeće za ređenje i djelovanje među Hrvatskim i ostalim Božjim pukom: Biskupski/episkopski komplet: 1) Mitra 2) Štap 3) Biskupsko Liturgijsko odjelo (više boja) 4) Natprsni Križ 5) Natprsna Pabaghia-medaljon: Bogorodice 6) Biskupsko odjelo i šešir (za svakdašnjo nošenje). 7) Troškovi puta i boravka 5 dana u: Rumunjskoj za vrijeme ređenja i sastanka Crkve. Sveukupni minimalni troškovi kreću se od: 2.100-2600€ura Molimo VAS da nam pomognete u ovom povijesnom trenutku za Hrvatski puk i ,,Hrvatsku Pravoslavnu Crkvu-HPC" Unaprijed Zahvaljujem Kristu i Bogorodici na ovom velikom događaju za Hrvate, svima VAMA koji ste voljni pomoći svojim donacijama ( biti ćete u našim molitvama)!!! Račun Crkve: Zajednica Benediktinaca-OSB IBAN: HR9225030071100085933 Swift: VBCRHR22 Svima od srca iskreno Hvala i zazivam Božji blagoslov +++ na sve donatore. U Kristu i Bogorodici, Mons. Vladyka Bonifacije,Ocsb Broj mobitela 0989554832