Απολυτίκιον Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου ~ Byzantine Hymns

source: https://www.youtube.com/watch?v=_gw7zetbDcg

Top comments

{{ annotation.praises_count }} Likes
{{ annotation.creator_alias }}
{{ annotation.creator_score }}

There are no comments yet. Be the first to start comment or request an explanation.

Transcription